Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Οι Τόμοι Α΄-Στ΄ εμπεριέχουν δεδομένα – τεκμήρια, επιστολές, υπομνήματα κ.λπ. από την προκυβερνητική δράση και σταδιοδρομία του Ι. Α. Καποδίστρια, οι δε επόμενοι Ζ΄-Ι΄ αναφέρονται στην περίοδο της κυβερνητικής δράσης του.

Γράφει ο Κωνσταντίνος Λιντοβόης

Newsletter