Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Άλλες Εκδόσεις

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΝΑΡΔΟΥ, ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ, ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ, ΚΕΡΚΥΡΑ 1981
Ερευνητική εργασία για το Αγγελόκαστρο, το βυζαντινό κάστρο, που τα ε­ρείπια του βρίσκονται στην κορυφή του ομώνυμου βουνού, βορειότερα της Παλαιοκαστρίτσας.

ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ ΖΑΜΙΤ, Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ ΕΠΙ ΑΓ­ΓΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (1815-1864,) ΚΕΡΚΥΡΑ 1981
Ερευνητική εργασία - παρουσίαση της οργάνωσης της οικονομίας της Επτα­νήσου την περίοδο της Αγγλικής Προστασίας (1815-1864).

ΚΩΣΤΑ ΔΑΦΝΗ, ΜΑΝΘΟΣ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ - ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΜΕΤΑΚΗΣ, ΔΥΟ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΙΑΣ ΑΛΛΗΣ ΕΠΟΧΗΣ, ΚΕΡΚΥΡΑ, 1981<
Δημοσίευση ομιλίας σε εκδήλωση που οργάνωσε η Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών ως Πνευματικό Μνημόσυνο των Μάνθου Μεταλληνού, Ηλία Κουμετάκη (25.4.1979).

Γ.Π. ΚΟΥΡΝΟΥΤΟΥ, ΤΑ ΕΠΤΑΝΗΣΑ ΑΝΑΜΕΣΑ Σ’ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ ΔΥΣΗ, ΚΕΡΚΥΡΑ, 1982
Τεκμηριωμένη διερεύνηση της καίριας θέσης των Επτανήσων στη νοτιοανατο­λική Ευρώπη καθώς και της επίδρασης τους στη διαμόρφωση του Επτανησια­κού Πολιτισμού.

ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΧΥΤΗΡΗ, Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΝΔΟΣΕΩΝ, ΜΙΑ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, ΚΕΡΚΥΡΑ, 1982
Μελέτη για την Επτανησιακή Πολιτική σκηνή του 19ου αιώνα.

Α.Χ. ΤΣΙΤΣΑ , ΣΥΜΜΙΚΤΑ KEPKΥΡΑΪΚΑ ΚΕΡΚΥΡΑ, 1982
Σύντομα ιστορικά μελετήματα που αναφέρονται στη "Μικρή ιστορία" της Κέρκυρας. Οφείλονται στην τυχαία ανακάλυψη των βασικών τους στοιχείων (πηγών) που έγινε στα πλαίσια συστηματικότερης αρχειακής έρευνας για άλλα γενικότερα, επίσης κερκυραϊκά θέματα.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΤΖΩΡΑ, ΤΟ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ / ΠΗΓΕΣ KAI ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ, ΚΕΡΚΥΡΑ, 1986
Συγκριτική μελέτη της Α. Τζώρα για το Κερκυραϊκό Δημοτικό Τραγούδι, τις πηγές του αλλά και τις επιδράσεις που δέχτηκε σε σύγκριση με τα δημοτικά τραγούδια άλλων ελληνικών περιοχών.

Α.Χ. ΤΣΙΤΣΑ, Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ KEPKYPA, KEPKYPA, 1987
Το πρώτο μέρος μιας εκτενέστερης εργασίας που καλύπτει χρονολογικά το διάστημα των ετών 1797-1864 και πλαισιώνει το γεγονός της ολοκληρωτικής εκκλησιαστικής αποκατάστασης στο χώρο της τότε επισκοπικής κυριαρχίας στην Κέρκυρα.

ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΧΥΤΗΡΗ , H ΚΕΡΚΥΡΑ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 19ου AΙΩΝΑ, ΚΕΡΚΥΡΑ, 1988
Μελέτη - παρουσίαση της κοινωνικής δομής και πολιτικής έκφρασης, της δη­μόσιας και ιδιωτικής οικονομίας της Κέρκυρα στα μέσα του 19ου αι.

Α.Χ ΤΣΙΤΣΑ, ΤΟ DIARIO ΤΗΣ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑΣ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΡΩΣΟΤΟΥΡΚΟΥΣ (1798-1799), ΓΡΑΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΤΡΟ ΒΟΥΛΓΑΡΗ, ΚΕΡΚΥΡΑ 1989
Έκδοση του ανέκδοτου χειρογράφου - ημερολογίου (Diario) των καθημερινών συμβάντων της πολιορκίας της γαλλοκρατούμενης Κέρκυρας από τα συμμαχι­κά στρατεύματα της Ρωσίας και της Τουρκίας.

Χ.Α.ΤΣΙΤΣΑ, ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗ ΚΕΡΚΥΡΑ (ΘΕΣΜΟΙ), ΚΕΡΚΥΡΑ, 1989
Παρουσίαση δύο αυτοτελών εργασιών, οι οποίες αναφέρονται στους εξέχοντες θεσμούς των Λατινεπισκόπων Κερκύρας αφενός και αφετέρου των Γενικών Προνοητών της θάλασσας, από τον χρόνο της εγκατάστασης τους στην Κέρ­κυρα.

ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΧΥΤΗΡΗ, ΤΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΕΚ­ΔΟΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΜΕΝΗ, ΚΕΡΚΥΡΑ 1991
Μελέτη και παρουσίαση στοιχείων του λαϊκού παρελθόντος της Κέρκυρας, όχι με την αυστηρή μορφή που επιτάσσει η λαογραφική επιστήμη, αλλά προσιτό ανάγνωσμα σε όσους αγαπούν τον τόπο.

Α.Χ. ΤΣΙΤΣΑ, ΚΕΡΚΥΡΑΙΟΙ ΙΠΠΟΤΕΣ ΤΟΥ ΑΠΟΥ ΜΑΡΚΟΥ, ΚΕΡΚΥΡΑ, 1992
Μελέτη για τους Κερκυραίους Ευγενείς που τιμήθηκαν με την απονομή του τίτλου του ιππότη του Αγ. Μάρκου (16ος-17ος αι.)

ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΧΥΤΗΡΗ, ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΜΑΒΙΛΗΣ – Ο ΕΡΑΣΙΘΑΝΑΤΟΣ, ΚΕΡΚΥΡΑ 1992
Βιογραφία - Ψυχογράφημα του Λορέντζου Μαβίλη. Πρωτότυπη μελέτη που διερευνά σε βάθος, την προσωπικότητα και τον βίο του.

ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΧΥΤΗΡΗ, ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙ, ΚΕΡΚΥΡΑ 1992
Συλλογή "αθησαύριστων" Κερκυραϊκών λέξεων συνοδευόμενων από παρα­δείγματα του καθημερινού λόγου, παροιμίες, δίστιχα λιανοτράγουδα, φράσεις ετερόχρονες, χαρακτηριστικές της διαλεκτικής ιδιομορφίας.

ΓΙΑΝΝΗ ΠΙΕΡΗ, Ο ΘΩΜΑΣ ΦΛΑΓΓΙΝΗΣ ΚΑΙ Η ΚΕΡΚΥΡΑ, ΚΕΡ­ΚΥΡΑ 1993
Ερευνητική εργασία - παρουσίαση της ξεχωριστής σχέσης του Θωμά Φλαγγίνη με την Κέρκυρα.

Α.Χ. ΤΣΙΤΣΑ, Η ΑΠΑΓΩΓΗ ΤΗΣ PAXHΛ VIVANTE, ΧΡΟΝΙΚΟ, ΚΕΡ­ΚΥΡΑ 1993
Μελέτη για την απαγωγή της Ραχήλ Vivante (της γνωστής εβραϊκής οικογέ­νειας της Κέρκυρας του 18ου αι.) από τον Σπυρίδωνα Βούλγαρη και τις κοινω­νικο-πολιτικές διαστάσεις του συμβάντος.

ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΧΥΤΗΡΗ, Η ΟΠΕΡΑ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΣΑΝ ΤΖΙΑΚΟΜΟ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΕΝΑΣ ΜΑΚΡΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ, ΚΕΡΚΥΡΑ 1994
Αφιέρωμα για τα πενήντα χρόνια από την πυρπόληση του Δημοτικού Θεάτρου "Σαν Τζιάκομο" της Κέρκυρας στη διάρκεια των βομβαρδισμών του 1943.

Χ.Α. ΤΣΙΤΣΑ, ΤΟ ΜΟΙΡΑΙΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ BANDIERA / ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΡΓΟΤΕΡΑ (1844-1994), KEPKYPΑ, 1995
Εργασία για το επαναστατικό εγχείρημα των αδελφών BANDIERA που έλαβε
χώρα στην Κέρκυρα το καλοκαίρι του 1844.

ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ ΖΑΜΙΤ, ΟΙ ΜΑΛΤΕΖΟΙ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΧΩΡΟ, ΚΕΡΚΥΡΑ 1995<
Επιστημονική μελέτη που αναφέρεται στην σύνδεση Κέρκυρας-Μάλτας μέσα από τους κυριότερους ιστορικούς σταθμούς της μετανάστευσης των Μαλτέζων στα Ιόνια Νησιά, το πρώτο μισό του 19ου αι.

Χ.Α. ΤΣΙΤΣΑ, ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ - ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΚΕΡΚΥΡΑ, 1996
Μελέτη για τη ζωή και την πνευματική δράση των δύο ιεραρχών, συμβολή στην πληρέστερη διατύπωση της εκκλησιαστικής ιστορίας της Κέρκυρας στους χρόνους μετά την κατάλυση της Βενετοκρατίας.

ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΧΥΤΗΡΗ, ΕΦΤΑΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΕΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΤΡΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ, ΚΕΡΚΥΡΑ, 1996
Μελέτη - παρουσίαση της μακραίωνης επαφής και δυναμικής σχέσης των Ε-πτανήσων με τους λαούς της Δύσης μέσα από τη Δυτική διακατοχή των νη­σιών.

ΘΕΟΔΟΣΗ ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ, ΟΙ ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΚΕΡΚΥ­ΡΑΪΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΠΟΙΗΤΗ ΣΠΥΡΟΥ ΠΕΡΟΥΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΙΣΤΗ ΔΑΣΚΑΛΟ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΗ ΗΛΙΑ ΣΤΑΥΡΟ (1905-1915)», ΚΕΡKYPA, 1998.
Παρουσίαση και φιλολογική επιμέλεια των επιστολών του κερκυραίου λαϊκού ποιητή Σπύρου Περούλη προς τον Δημοτικιστή δάσκαλο και λογοτέχνη Ηλία Σταύρο.

ΚΩΣΤΑ ΔΑΦΝΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ, ΚΕΡΚΥΡΑ, 1998
Μελέτη - Βιογραφία του Γεωργίου Θεοτόκη με ιδιαίτερη έμφαση στο έργο του στο χώρο της πολιτικής.

ΜΝΗΜΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ, ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ (1798 - 1998), ΚΕΡΚΥΡΑ 1998
Επετειακό αφιέρωμα της Εταιρείας Κερκυραϊκών Σπουδών για τα διακόσια χρόνια από τη γέννηση του Εθνικού Ποιητή Διονυσίου Σολωμού.

ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΕΝΤΡΩΤΗ, «ΠΟΥ ΓΛΥΚΟΛΑΜΠΥΡΙΖΕΙ ΩΣΑΝ ΤΟ ΛΑΔΙ …» / Ο Δ. ΣΟΛΩΜΟΣ ΕΝΤΡΥΦΕΙ ΣΤΟΝ ΟΜΗΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΖΕΙ ΣΤΙΧΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΛΙΑΔΑ, ΚΕΡΚΥΡΑ 1999
Μονογραφία που εστιάζεται στην ενασχόληση του Διονυσίου Σολωμού με τη μετάφραση στα Νέα Ελληνικά στίχων από τη Σ Ραψωδία της Ιλιάδας του Ομή­ρου.

LARS NORGAARD, ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΙΟΥ Γ. ΚΟΝΤΟΥ, ΚΕΡΚΥΡΑ 2000
Συλλογή από Κερκυραϊκά λαογραφικά κείμενα του Γεωργίου Α. Κοντού με τα οποία τεκμηριώνεται η συνεχής ύπαρξη μιας παράδοσης, απόδειξη των επι­δράσεων που δέχτηκε η Κέρκυρα από την ηπειρωτική Ελλάδα, τα υπόλοιπα νησιά της Επτανήσου και την Κρήτη.

Α.Χ. ΤΣΙΤΣΑ, ΤΟ ΡΩΣΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΚΕΡ­ΚΥΡΑ (1800-1802), ΚΕΡΚΥΡΑ 2001
Δημοσίευση ειδήσεων (ολόκληρες επιστολές ή αποσπάσματα) που περιέχονται στην αλληλογραφία του Γενικού Πρόξενου της Ρωσίας στη Βενετία και ανα­φέρονται στην Κέρκυρα των αρχών του 19ου αι.

Χ.Α. ΤΣΙΤΣΑ , ΣΥΜΜΙΚΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΑ, ΣΕΙΡΑ ΔΕΥΤΕΡΗ, ΚΕΡΚΥ­ΡΑ 2002

Τρεις σύντομες μελέτες ομοειδείς των μελετημάτων της αντίστοιχης έκδοσης του 1982.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ (1811 -1901) Εκατό Χρόνια από το θάνατο του, ΚΕΡΚΥΡΑ 2003
Επετειακό αφιέρωμα της Εταιρείας Κερκυραϊκών Σπουδών για τη συμπλήρω­ση εκατό ετών από τον θάνατο του Ανδρέα Λασκαράτου (Ληξούρι Κεφαλλη­νίας 1811 - 1901).

ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΝΔΡΕΙΩΜΕΝΟΥ, Ο ΑΓΓΛΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΗΣ HENRY HOLLAND ΣΤΑ ΕΠΤΑΝΗΣΑ (1812-1813), ΚΕΡΚΥΡΑ 2004
Δημοσίευση ομιλίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών στις 19/03/2003 και αναφέρεται στις ταξιδιωτικές εντυπώσεις του Hen­ry Holland από την επίσκεψή του στα Ιόνια Νησιά κατά τα έτη 1812-1813.

ΕΜΑΝΟΥΗΛ ΘΕΟΤΟΚΗ Η ΚΕΡΚΥΡΑ ΣΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ (αρχές 19ου αι.), ΚΕΡΚΥΡΑ 2004
Πραγματεία για τις συνθήκες ζωής στην Κέρκυρα, τα ήθη και τους ανθρώπους που έζησαν στον τόπο πριν από δύο αιώνες. Μετάφραση και σχόλια του Λου­κιανού Ζαμίτ.

ΤΙΜΗ ΣΤΟΝ ΠΩΡΓΟ ΑΛΙΣΑΝΔΡΑΤΟ, ΚΕΡΚΥΡΑ, 2004
Τιμητικό αφιέρωμα της Εταιρείας Κερκυραϊκών Σπουδών στον φιλόλογο νεο­ελληνιστή Γιώργο Αλισανδράτο για την εβδομηκονταετή παρουσία του στα επτανησιακά γράμματα.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ SΟΝΕΤΤΙ / ΔΕΚΑΤΕΤΡΑΣΤΙΧΑ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΝΤΡΩΤΗΣ, ΚΕΡΚΥΡΑ, 2006
Παρουσίαση από τον καθηγητή του Ιονίου Πανεπιστημίου Γιώργο Κεντρωτή της μετάφρασης των ιταλικών ποιημάτων του Διονυσίου Σολωμού από τον ζακυνθινό ποιητή Αριστείδη Καψοκέφαλο.

Θ. ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ, Ο Δ. ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ – «Ο ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΝΥΚΤΟΣ», ΚΕΡΚΥΡΑ, 2006
Παρουσίαση του πορτραίτου και του έργου του ποιητή Δημήτρη Ι. Σουρβίνου.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΟΜΟΥ-ΣΤΑΜΑΤΗ – Θ. ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΥΠΑΛΔΟΥ ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗ/ ΠΟΙΗΜΑΤΑ, ΚΕΡΚΥΡΑ, 2008
Δημοσίευση του ανέκδοτου ποιητικού έργου του Κωνσταντίνου Τυπάλδου Πρετεντέρη με την επιμέλεια των Βασιλικής Μπόμπου Σταμάτη και Θεοδόση Πυλαρινού.

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΑΙΝΑ, 1537: Η ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΗ ΚΑΙ ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΤΟΥ ΣΑΪΝΜΠΑΝΚΑΡ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ, ΚΕΡΚΥΡΑ, 2008
Ιστορική μελέτη για την πολιορκία της Κέρκυρας από τον Σουλεϊμάν τον Με­γαλοπρεπή το 1537, συμβολή στη γνώση της Κερκυραϊκής ιστορίας καθώς και της πολιτικής κατάστασης που επικρατούσε τότε στην Ευρώπη.

ΘΕΟΔΟΣΗ ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ, ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ - Ο ΚΕΡΚΥΡΑΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΙΣΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΗΣ, ΚΕΡΚΥΡΑ 2008
Έρευνα - Παρουσίαση του έργου του λογοτέχνη - δημοτικιστή Ηλία Σταύρου.

ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΔΑΜΗ, Ν. ΧΑΛΙΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ – ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΛΑΠΛΟΤΗΤΑ, ΚΕΡΚΥΡΑ 2008
Εκτενής αναφορά - εργασία στην προσωπικότητα και το έργο του Νικολάου
Χαλικιόπουλου Μάντζαρου.

ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΧΥΤΗΡΗ , ΤΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, τόμος Β’ΚΕΡ­ΚΥΡΑ 2008
Ολοκλήρωση και παρουσίαση του λαογραφικού έργου του Γεράσιμου Χυτήρη. Περιλαμβάνει είδη του δημώδους λόγου, αποτέλεσμα επίπονης και πο­λυετούς έρευνας, συστηματικής εργασίας και βαθιάς γνώσης του κορφιάτικου λαϊκού βίου.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ Ο ΦΑΙΔΩΝΑΣ, ΚΕΡΚΥΡΑ 2009
Παρουσίαση της μετάφρασης του Πλατωνικού διαλόγου "Φαίδων" από τον Κωνσταντίνο Θεοτόκη με την επιμέλεια του καθηγητή του Ιονίου Πανεπιστη­μίου Θεοδόση Πυλαρινού.

ΗΛΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥ, ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ, ΚΕΡΚΥΡΑ 2009
Παρουσίαση όλων τωνσωζόμενων έργων του Ηλία Σταύρου με την επιμέλεια του καθηγητή του Ιονίου Πανεπιστημίου Θεοδόση Πυλαρινού.

ΘΕΟΔΟΣΗ ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ, Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΜΑΡΤΖΗ (Ο ΓΕΝΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΙΦΑΝΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ), ΚΕΡΚΥΡΑ 2010
Δημοσίευμα - παρουσίαση της ιστορίας της οικογένειας του Παναγιώτη -Σπυρίδωνος Σαμαρτζή.

ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ ΖΑΜΙΤ ΔΙΑΠΡΕΠΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΟΙ 16ου – 19ου ΑΙΩΝΑ (Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ), ΚΕΡΚΥΡΑ 2012
Σύντομη επισκόπηση της ζωής και του έργου διαπρεπών Κερκυραίων από τον 16ο μέχρι τον 19ο αι., Προσπάθεια να αναδειχτεί το εύρος και το βάθος της κερκυραϊκής συμμετοχής σε ποικίλους τομείς του δημόσιου βίου.

Α.Χ. ΤΣΙΤΣΑ, Γράμματα του Leonardo Grattagliano στον Giovanni Acton,
Μεταγραφή και επιμέλεια των ελληνικών κειμένων Δημήτρης Κονιδάρης, επιμέλεια των ιταλικών κειμένων δρ. Diego D’ Oria, γενική επιμέλεια Νέλλα Πανταζή, Κέρκυρα 2011.

ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ ΖΑΜΙΤ, Διαπρεπείς Κερκυραίοι 16ου-19ου αιώνα, επιμέλεια Νέλλα Πανταζή – Δημήτρης Κονιδάρης, Κέρκυρα 2012.
Γράμματα, Εικαστικοί Καλλιτέχνες, Επιστήμονες και Πανεπιστημιακοί, Επιχειρηματίες και Βιομήχανοι, Ευεργέτες, Θέατρο, Μητροπολίτες- Αρχιεπίσκοποι, Μουσικοί και Συνθέτες, Πολιτικοί, Στρατιωτικοί. Περισσότερα από 150 ονόματα περιλαμβάνει η εργασία, σε μια προσπάθεια να αναδειχτεί το εύρος και το βάθος της κερκυραϊκής συμμετοχής σε ποικίλους τομείς του δημόσιου βίου.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΥΘΙΚΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ, ΚΕΡΚΥΡΑ, 2015.
Επιστημονική μελέτη με την οποία επιχειρείται να αναδειχθεί με τρόπο συνοπτικό αλλά και πολύπλευρο μια πτυχή του Επτανησιακού Θεάτρου και συγκεκριμένα το θέατρο στην Κέρκυρα, με έμφαση στο 18ο και 19 αιώνα.

ΣΠΥΡΟΥ Δ. ΛΟΥΚΑΤΟΥ, «Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΤΑΝΗΣΩΝ» ΚΕΡΚΥΡΑ 2016.
Επιστημονική εργασία του επτανησίου ιστορικού, διδάκτορα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κεφαλλονίτη Σπύρου Λουκάτου για την ιστορική ενότητα και ταυτότητα των Επτανήσων.

Newsletter