Η Έκδοση
Τα «Χρονικά της Εταιρείας Κερκυραϊκών Σπουδών» είναι ετήσιο ενημερωτικό δελτίο των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, το οποίο κυκλοφορεί στο τέλος κάθε χρόνου και διανέμεται στα μέλη και τους φίλους, συνήθως κατά την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στις αρχές της επόμενης χρονιάς. Η έκδοση αποβλέπει στην πληρέστερη ενημέρωση τόσο στον τομέα των ανοικτών συνεδριών και ανακοινώσεων που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του χρόνου, των ετησίων Επιστημονικών Συνεδρίων που έχουν καθιερωθεί την τελευταία δεκαπενταετία, όσο και στον τομέα των εκδόσεων αλλά και των άλλων ενεργειών και εκδηλώσεων τις οποίες πραγματοποιεί ή στις οποίες η Εταιρεία συμμετέχει. Οι επιμέρους αναφορές συνοδεύονται από ενδεικτικό φωτογραφικό υλικό.

Το πρώτο δελτίο των «Χρονικών» κυκλοφόρησε το έτος 1990 ύστερα από πρόταση του τότε προέδρου της Εταιρείας π. Αθανασίου Τσίτσα το οποίο έκτοτε κυκλοφορεί ανελλιπώς κάθε χρόνο μέχρι σήμερα. Από το δεύτερο δελτίο, καθιερώθηκε να συμπεριλαμβάνεται σε αυτό και το κείμενο μιας εκ των ομιλιών-ανακοινώσεων, οι οποίες έλαβαν χώρα στη διάρκεια του έτους. Η πρώτη ανακοίνωση η οποία δημοσιεύτηκε στα «Χρονικά» του έτους 1991, ήταν η ανακοίνωση του κ. Νάσου Μαρτίνου, σημερινού αντιπροέδρου του Δ.Σ. της Εταιρείας με τίτλο : «Η Κέρκυρα και η όπερα-η μουσική, το τοπίο, τα πρόσωπα».

Έκτοτε έχουν κυκλοφορήσει τριάντα δύο δελτία στα οποία αποτυπώνεται η πλούσια και πολυσχιδής δραστηριότητα της Εταιρείας Κερκυραϊκών Σπουδών.