Παρουσίαση της δράσης οκτώ εξεχουσών πολιτικών και στρατιωτικών προσωπικοτήτων της Κέρκυρας στη δραματική ιστορική περίοδο του Εθνικού Διχασμού (1915-1922).