Εκδότης: Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών

Γενική επιμέλεια εκδόσεως: Κώστας Δαφνής

Συναγωγή κειμένων –Εισαγωγή –Σχόλια: Κώστας Δαφνής

Τόπος χρόνος έκδοσης: Κέρκυρα, 1986

Θέμα : Ελληνικά κείμενα του Καποδίστρια

Κατάλογος Καποδιστριακού Αρχείου Κερκύρας

Ο Καποδίστριας στην Ελλάδα

Περιεχόμενα

Κ. Δαφνή: Προλογικό Σημείωμα, σ. 5-7

Κ. Δαφνή: Το Καποδιστριακό Αρχείο Κερκύρας, σ. 9-21

Μέρος Α΄: Το Καποδιστριακό Αρχείο Κερκύρας – Κατάλογος, σ. 9-168

Μέρος Β΄: Ελληνικά κείμενα του Καποδίστρια

Υπομνήματα και επιστολές, σ. 169- 241

Μέρος Γ΄: Ο Καποδίστριας Κυβερνήτης. Η πρώτη πρόσκληση – Η συνθήκη της 6ης Ιουλίου 1827 – Οι πρώτες ενέργειες – Ανάληψη καθηκόντων, σ. 243-338

Πίνακας ελληνικών και ξένων ονομάτων, σ. 339-358.

 

Εις το Α΄ Μέρος του παρόντος τόμου ο Κ. Δαφνής παραθέτει το ιστορικό του Αρχείου Καποδίστρια και πώς περιήλθε με την δωρεά των αδελφών Ιωάννη και Γεωργίου Καποδίστρια, εγγονών του Γεωργίου, του μικρότερου δηλ. αδελφού του Κυβερνήτη, στο Δήμο Κερκυραίων και τον κερκυραϊκό λαό από την 7η Δεκεμβρίου 1927. Αίτημα των δωρητών ήταν να κατατεθεί το αρχείο «μετά των αρχείων της Ιονίου Γερουσίας» και να παραμείνει ες αεί στην Κέρκυρα. Έπεται σε τρεις ενότητες (που αντιστοιχούν στα τρία πρώτα κιβώτια από τα έξι του δωρηθέντος αρχείου) η παράθεση του περιεχομένου 585 φακέλων σε τίτλους κατά αποστολέας ή παραλήπτη ή θέμα και σπανίως ανωνύμως, π.χ. προς τον αρμοστή Άνταμ (1), τον αυτοκράτορα Νικόλαο (3), δικογραφία δολοφονίας Καποδίστρια (18), από/προς τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη (24), από/προς τον Κανάρη (151), ναύαρχο Κόδριγκτων (154), από/προς τον Εϋνάρδο (164), από/προς τον Βιάρο (335).

 

Το Β΄ Μέρος περιλαμβάνει κείμενα του Καποδίστρια στην ελληνική, υπομνήματα και επιστολές. Αποδύεται σε μια προσπάθεια ήδη από το 1811 να μάθει καλύτερα την ελληνική, γιατί όπως ο ίδιος γράφει στον μητροπολίτη Ιγνάτιο «ὅς τις Γραικός πρὸς Γραικόν γράφει εἰς διάλεκτον ἀλλογενῶν, κηρύττεται ἀλλογενής.», (σ. 171 και 179, Επιστολή 1η, από 20-2-1811). Για την ενασχόλησή του με την ελληνική είχε εκφωνήσει σχετική ομιλία στην Ακαδημία Αθηνών στην συνεδρία της 31ης Μαΐου 1932 ο Σπυρίδων Μάρκου Θεοτόκης (δημοσιεύθηκε δε στα Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών, Τόμος Ζ, 1932). Απευθυνόμενος στον Αλεξ. Στούρτζα μεταξύ άλλων του γράφει «[…] δι’ ὅ καί τά ἀρχαῖα τῆς νεαρᾶς παιδείας πονήματα νῦν πρὸς ἐμήν βοήθειαν εἰσέρχονται καί τῆς πατρῳας διαλέκτου ἡ ἀνανεωμένη ἀνὰγνωσις καὶ χρῆσις … ὑποστηρίζει καὶ ἐκτείνει ἀγαθῶν ἀπομνημονευμάτων νοεράν συλλογήν…», (Επιστολή 2α, από 18-3-1811).

 

Ενδεικτικά, πλην των επιστολών προς άλλους, σημειώνονται οι δύο επιστολές του Καποδίστρια προς τον Ούγο Φώσκολο, ιταλιστί, την 4η -5ου-1815 και την 19η -1ου-1820 (σ. 233-237). Αυτές αναφέρονται, η μεν πρώτη στη Συνθήκη για τα Επτάνησα (Παρίσι, 1815), η δε επόμενη στα γεγονότα της Πάργας και την πώλησή της από τους Άγγλους στον Αλή πασά.

 

«Ο Καποδίστριας Κυβερνήτης» είναι το θέμα του Γ΄ Μέρους. Σε αυτό περιλαμβάνονται η πρώτη πρόσκληση προς τον Καποδίστρια υπογεγραμμένη από τον Π. Μαυρομιχάλη (1/1/1824) για ανάληψη της προσωρινής κυβερνήσεως και η αρνητική απάντησή του μετά δύο σχεδόν έτη (12/12/1825). Στη συνέχεια παρατίθεται η απόφαση της Γ΄ Εθνοσυνελεύσεως (2/4/1827) για την εκλογή του Καποδίστρια ως Κυβερνήτου και η ακολουθήσασα επιστολή του προέδρου της Γ. Σισίνη προς τον Καποδίστρια.

 

Η Συνθήκη της 6ης Ιουλίου 1827 για την αυτονομία της Ελλάδας ως κράτους πλέον και τονίζεται ότι , αν δεν την αποδεχθεί ο σουλτάνος, θα επέμβουν οι Τρεις Δυνάμεις (Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία) δια των όπλων.

 

Έπονται επιστολές, κείμενα και υπομνήματα του Καποδίστρια και άλλων για τα ελληνικά θέματα. Από τα παρατιθέμενα τεκμήρια καταφαίνονται οι πρώτες ενέργειες του Καποδίστρια, οι διπλωματικές κινήσεις του, η ανάληψη των καθηκόντων του και η συνεργασία που είχε με τους εκπροσώπους του Έθνους.

 

Τέλος, πίνακες των ελληνικών και των ξένων ονομάτων όλων όσων περιλαμβάνεται στα επιστολικά ή άλλα τεκμήρια του τόμου.