Σειρά δοκιμίων που αναφέρονται σε περιστάσεις και πρόσωπα της μεταπολεμικής πνευματικής Κέρκυρας. Δίνεται έμφαση στην μετά τον Πόλεμο και την, μετά μια μακρά πνευματική παράδοση, υπό άλλους όρους, πλέον, πνευματική «επανεκκίνηση».