Επιστημονική μελέτη με την οποία επιχειρείται να αναδειχθεί με τρόπο συνοπτικό αλλά και πολύπλευρο μια πτυχή του Επτανησιακού Θεάτρου και συγκεκριμένα το θέατρο στην Κέρκυρα, με έμφαση στο 18ο και 19 αιώνα.