Μεταγραφή και επιμέλεια των ελληνικών κειμένων Δημήτρης Κονιδάρης, επιμέλεια των ιταλικών κειμένων δρ. Diego D’ Oria, γενική επιμέλεια Νέλλα Πανταζή, Κέρκυρα 2011.