Παρουσίαση της μετάφρασης του Πλατωνικού διαλόγου "Φαίδων" από τον Κωνσταντίνο Θεοτόκη με την επιμέλεια του καθηγητή του Ιονίου Πανεπιστη­μίου Θεοδόση Πυλαρινού.