Εκτενής αναφορά - εργασία στην προσωπικότητα και το έργο του Νικολάου Χαλικιόπουλου Μάντζαρου.