Έρευνα - Παρουσίαση του έργου του λογοτέχνη - δημοτικιστή Ηλία Σταύρου.