Παρουσίαση από τον καθηγητή του Ιονίου Πανεπιστημίου Γιώργο Κεντρωτή της μετάφρασης των ιταλικών ποιημάτων του Διονυσίου Σολωμού από τον ζακυνθινό ποιητή Αριστείδη Καψοκέφαλο.