Πραγματεία για τις συνθήκες ζωής στην Κέρκυρα, τα ήθη και τους ανθρώπους που έζησαν στον τόπο πριν από δύο αιώνες. Μετάφραση και σχόλια του Λου­κιανού Ζαμίτ.