Δημοσίευση ειδήσεων (ολόκληρες επιστολές ή αποσπάσματα) που περιέχονται στην αλληλογραφία του Γενικού Πρόξενου της Ρωσίας στη Βενετία και ανα­φέρονται στην Κέρκυρα των αρχών του 19ου αι.