Συλλογή από Κερκυραϊκά λαογραφικά κείμενα του Γεωργίου Α. Κοντού με τα οποία τεκμηριώνεται η συνεχής ύπαρξη μιας παράδοσης, απόδειξη των επι­δράσεων που δέχτηκε η Κέρκυρα από την ηπειρωτική Ελλάδα, τα υπόλοιπα νησιά της Επτανήσου και την Κρήτη.