Μονογραφία που εστιάζεται στην ενασχόληση του Διονυσίου Σολωμού με τη μετάφραση στα Νέα Ελληνικά στίχων από τη Σ Ραψωδία της Ιλιάδας του Ομή­ρου.