Μελέτη - Βιογραφία του Γεωργίου Θεοτόκη με ιδιαίτερη έμφαση στο έργο του στο χώρο της πολιτικής.