Επιστημονική μελέτη που αναφέρεται στην σύνδεση Κέρκυρας-Μάλτας μέσα από τους κυριότερους ιστορικούς σταθμούς της μετανάστευσης των Μαλτέζων στα Ιόνια Νησιά, το πρώτο μισό του 19ου αι.