Εργασία για το επαναστατικό εγχείρημα των αδελφών BANDIERA που έλαβε χώρα στην Κέρκυρα το καλοκαίρι του 1844.