Αφιέρωμα για τα πενήντα χρόνια από την πυρπόληση του Δημοτικού Θεάτρου "Σαν Τζιάκομο" της Κέρκυρας στη διάρκεια των βομβαρδισμών του 1943.