Μελέτη για την απαγωγή της Ραχήλ Vivante (της γνωστής εβραϊκής οικογέ­νειας της Κέρκυρας του 18ου αι.) από τον Σπυρίδωνα Βούλγαρη και τις κοινω­νικο-πολιτικές διαστάσεις του συμβάντος.