Ερευνητική εργασία - παρουσίαση της ξεχωριστής σχέσης του Θωμά Φλαγγίνη με την Κέρκυρα.