Συλλογή "αθησαύριστων" Κερκυραϊκών λέξεων συνοδευόμενων από παρα­δείγματα του καθημερινού λόγου, παροιμίες, δίστιχα λιανοτράγουδα, φράσεις ετερόχρονες, χαρακτηριστικές της διαλεκτικής ιδιομορφίας.