Βιογραφία - Ψυχογράφημα του Λορέντζου Μαβίλη. Πρωτότυπη μελέτη που διερευνά σε βάθος, την προσωπικότητα και τον βίο του.