Μελέτη και παρουσίαση στοιχείων του λαϊκού παρελθόντος της Κέρκυρας, όχι με την αυστηρή μορφή που επιτάσσει η λαογραφική επιστήμη, αλλά προσιτό ανάγνωσμα σε όσους αγαπούν τον τόπο.