Παρουσίαση δύο αυτοτελών εργασιών, οι οποίες αναφέρονται στους εξέχοντες θεσμούς των Λατινεπισκόπων Κερκύρας αφενός και αφετέρου των Γενικών Προνοητών της θάλασσας, από τον χρόνο της εγκατάστασης τους στην Κέρ­κυρα.