Έκδοση του ανέκδοτου χειρογράφου - ημερολογίου (Diario) των καθημερινών συμβάντων της πολιορκίας της γαλλοκρατούμενης Κέρκυρας από τα συμμαχι­κά στρατεύματα της Ρωσίας και της Τουρκίας.