Το πρώτο μέρος μιας εκτενέστερης εργασίας που καλύπτει χρονολογικά το διάστημα των ετών 1797-1864 και πλαισιώνει το γεγονός της ολοκληρωτικής εκκλησιαστικής αποκατάστασης στο χώρο της τότε επισκοπικής κυριαρχίας στην Κέρκυρα.