Συγκριτική μελέτη της Α. Τζώρα για το Κερκυραϊκό Δημοτικό Τραγούδι, τις πηγές του αλλά και τις επιδράσεις που δέχτηκε σε σύγκριση με τα δημοτικά τραγούδια άλλων ελληνικών περιοχών.