Σύντομα ιστορικά μελετήματα που αναφέρονται στη "Μικρή ιστορία" της Κέρκυρας. Οφείλονται στην τυχαία ανακάλυψη των βασικών τους στοιχείων (πηγών) που έγινε στα πλαίσια συστηματικότερης αρχειακής έρευνας για άλλα γενικότερα, επίσης κερκυραϊκά θέματα.