Μελέτη για την Επτανησιακή Πολιτική σκηνή του 19ου αιώνα.