Τεκμηριωμένη διερεύνηση της καίριας θέσης των Επτανήσων στη νοτιοανατο­λική Ευρώπη καθώς και της επίδρασης τους στη διαμόρφωση του Επτανησια­κού Πολιτισμού.