Ερευνητική εργασία - παρουσίαση της οργάνωσης της οικονομίας της Επτα­νήσου την περίοδο της Αγγλικής Προστασίας (1815-1864).