Η συγκεκριμένη έκδοση περιλαμβάνει το Β΄ τόμο των Πρακτικών του Γ’ Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου που συγκλήθηκε στην Κέρκυρα την άνοιξη του 2014. Αποτελεί συνέχεια της θεματικής ενότητας, της Ιστορίας από κοινού με τις ανακοινώσεις τις σχετικές με την Εκκλησιαστική Ιστορία και την Ιστορία της Τέχνης.