Οι περισσότερες σελίδες του είναι αφιερωμένες στην πρώτη περίοδο των Κερκυραϊκών Χρονικών και οι υπόλοιπες στο μεταπολεμικό κερκυραϊκό λογοτεχνικό περιοδικό Το Πρώτο Σκαλί. Η έκδοση του συγκεκριμένου τόμου αποφασίστηκε από την Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών με γνώμονα την εκτίμηση ότι μια σειρά από κερκυραϊκά έντυπα του παρελθόντος είναι ανάγκη να αποτιμηθούν και ιστορικά.

Τα Κερκυραϊκά Χρονικά της πρώτης περιόδου, του Κώστα Δαφνή φώτισαν και σε πολλές περιπτώσεις ανέδειξαν στην τοπική πνευματική ζωή σημαντικά κερκυραϊκά ονόματα. Το περιεχόμενό τους είναι περισσότερο στραμμένο προς τον τοπικό χώρο, την ιστορία του και σε πολλές από τις εξέχουσες πνευματικές μορφές του.

Το περιοδικό Το Πρώτο Σκαλί, έντυπο της κερκυραϊκής νεότητας κατά τη δεκαετία του ’50 υπήρξε φορέας των ανησυχιών των νέων για την πνευματική αναγέννηση του τόπου τους αμέσως μετά την Κατοχή και τον Εμφύλιο.