Φιλοξενεί τα πρακτικά του επιστημονικού συνεδρίου «Όψεις της εκκλησιαστικής ιστορίας της Κέρκυρας», που διεξήχθη στις 7 και 8 Δεκεμβρίου 2005 στην αίθουσα τελετών της Ιονίου Ακαδημίας. Μέσα από τις ανακοινώσεις γνωστών αλλά και νέων επιστημόνων αναδεικνύονται άγνωστες πτυχές της εκκλησιαστικής ιστορίας του νησιού κι ανοίγονται δρόμοι για περαιτέρω έρευνα στον ιστορικό εκκλησιαστικό χώρο της Επτανήσου. Οι δημοσιευόμενες ανακοινώσεις έχουν καταχωριστεί με τη σειρά των συνεδριών και διακρίνονται για την πολυμορφία και την ποικιλία τους. Στοιχεία των εργασιών αυτών αναφέρονται σε ναούς της Κέρκυρας, αφ’ ενός ως κτίσματα, αφετέρου ως προσφυγικούς ή λατρευτικούς χώρους. Επίσης γίνεται αναφορά σε εκκλησιαστικές προσωπικότητες και των δύο Εκκλησιών –Ανατολικής και Δυτικής– και σε γεγονότα και αρχειακά ζητήματα που άπτονται θρησκευτικού σε κάθε περίπτωση ενδιαφέροντος.