ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «Εταιρείας Κερκυραϊκών Σπουδών» συνήλθε εκτάκτως σε συνεδρίαση την 11η Δεκεμβρίου 2021 με το άγγελμα του θανάτου του

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΟΡΔΙΝΑ

ο οποίος διετέλεσε στο  παρελθόν μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας Κερκυραϊκών Σπουδών και Αντιπρόεδρος, και αφού εκφράστηκε από τα μέλη του Δ.Σ. η συγκίνηση για την απώλεια του ανθρώπου, ο οποίος προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες στην Προϊστορική Αρχαιολογία και Ανθρωπολογία και σε συναφείς επιστήμες, στην ανθρωπολογική έρευνα στον Ιόνιο χώρο, στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, από το οποίο αποχώρησε ως ομότιμος, στην Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών και γενικότερα στην πνευματική ζωή του τόπου, αποφάσισε:

  • Να εκφραστούν συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.
  • Να αναρτηθεί μεσίστια η σημαία του καταστήματος την ημέρα της κηδείας.
  • Να γίνει μνεία για τον άνθρωπο και το έργο του σε μία από τις επόμενες δημόσιες εκδηλώσεις.
  • Να αναρτηθεί το παρόν στη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης της Εταιρείας Κερκυραϊκών Σπουδών και του Μουσείου Σολωμού, κι επίσης να δημοσιευθεί το παρόν δια του τύπου και να σταλεί αντίγραφο στους συγγενείς.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                        Ο Γραμματέας

Περικλής Παγκράτης        Δημήτρης Κονιδάρης


Αύγουστος Σορδίνας, 1927 – 11/12/2021. Εις μνήμη.

Με εξειδίκευση στην Προϊστορική Αρχαιολογία και Ανθρωπολογία, στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, καθώς και στην Εθνογραφία του Οικονομικού Βίου, κι αφού δίδαξε σε μια σειρά από αμερικάνικα πανεπιστήμια, ο Αύγουστος Σορδίνας επέστρεψε το 1983 στην Ελλάδα και το 1986 εκλέχτηκε στο νεοσύστατο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Τμ. Ιστορίας), με αντικείμενο την Ιστορία των Προβιομηχανικών Τεχνικών στην Ελλάδα. Έφυγε ως ομότιμος.

Εργάστηκε σε ανθρωπολογικές αποστολές, ανασκαφές και έρευνες στη Δ. Αφρική, στην Ήπειρο και στα Ιόνια Νησιά, στην Ιταλία, στη Σαουδική Αραβία, στη Γιουγκοσλαβία, στο Μεξικό, στην Αϊτή, στο Περού-Βολιβία κ.α., και ουσιαστικά καθιέρωσε τη διδασκαλία της Ανθρωπολογίας σε ακαδημαϊκό επίπεδο.

Η εργογραφία του Αύγουστου Σορδίνα, ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση, είναι εκτεταμένη. Μερικές από τις ελληνόγλωσσες επιστημονικές εργασίες του: «Προϊστορική έρευνα στην Κέρκυρα κατά το 1965», «Προϊστορική έρευνα στην Κέρκυρα το 1966», «Οι σημερινές τάσεις της ανθρωπολογίας και η κερκυραϊκή έρευνα», «Λίθινα εργαλεία από την προϊστορική Ζάκυνθο», «Τα παλιά λουτρουβιά της Κέρκυρας», «Τα λουτρουβιά της Κέρκυρας. Το ιστορικό μιας έρευνας», «Προϊστορικά ευρήματα στα Διαπόντια νησιά Β.Δ. της Κέρκυρας», «Η παπυρέλλα, ένα πρωτόγονο μέσο ναυσιπλοΐας στη Δυτική Κέρκυρα», «Οι παραδοσιακοί ανεμόμυλοι της Κέρκυρας (χερόμυλοι, νερόμυλοι, ανεμόμυλοι, αλογόμυλοι)», «Η εθνοαρχαιολογική τεκμηρίωση του προβιομηχανικού εξοπλισμού της Κέρκυρας», «Λίθινα εργαλεία πρωιμότατης τυπολογίας στη Ζάκυνθο», «Λατομείο μυλόλιθων στην Κάνουλα, Δραγωτινών Ν.Δ. Κέρκυρας». 

Η Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών (Μουσείο Σολωμού) τον είχε τιμήσει στις 12 Απριλίου 2008.

Ο Αύγουστος Σορδίνας συνεργάστηκε και με το περιοδικό «Πόρφυρας». Στο Νο 45 (1988), είχε δημοσιευτεί ένα πεζογράφημά του.

** Η φωτογραφία είναι από την εκδήλωση στο Μουσείο Σολωμού. Ο Αύγ. Σορδίνας μπροστά με την άσπρη γενειάδα.