Ολοκλήρωση και παρουσίαση του λαογραφικού έργου του Γεράσιμου Χυτήρη. Περιλαμβάνει είδη του δημώδους λόγου, αποτέλεσμα επίπονης και πο­λυετούς έρευνας, συστηματικής εργασίας και βαθιάς γνώσης του κορφιάτικου λαϊκού βίου.